Zostań programistą PLC

Zapisz się na podstawowy kurs programowania w języku LAD. To szkolenie wprowadzi Cię krok po kroku w tematykę programowania sterownika S7-400 firmy Siemens. Z tym kursem nauczysz się programować w TIA Portal najwydajniejszy sterownik z rodziny SIMATIC S7. 

Posiadanie sprzętu NIE JEST KONIECZNE!!!

Tomasz Gilewski- instruktor

Absolwent wydziału elektrycznego Politechniki Białostockiej.

Na co dzień zajmuje się tworzeniem oprogramowania dla sterowników przemysłowych PLC firmy Siemens oraz przygotowaniem wizualizacji na panele HMI. Autor kilku książek o sterowniku SIMATIC S7-1200.

W wolnym czasie motocyklista i fan polskiej motoryzacji z PRL.

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie to, ma na celu przedstawienie wiedzy od zupełnych podstaw do poziomu średnio zaawansowanego. Kurs jest kierowany do osób, które nie miały jeszcze kontaktu ze sterownikiem PLC oraz narzędziem programistycznym TIA Portal. Wszystkiego dowiesz się od zupełnego zera.

Podczas szkolenia zobaczysz, jak wygląda praca automatyka – programisty PLC. Głównym zadaniem będzie napisanie kodu programu (zrobienie projektu) dla aplikacji paletyzatora.

Jeżeli już od jakiegoś czasu pracujesz jako programista lub chcesz przebranżowić się na programistę PLC Siemens, to szkolenie te jest właśnie przygotowane dla Ciebie. W ciągu kilku dni nauczysz się tego, co normalnie zajmuje miesiące.

Szkolenie skupia się na najwydajniejszym sterowniku rodziny SIMATIC S7 firmy Siemens jakim jest S7-400. Został on przystosowany do bardzo dużych aplikacji. Połączenie sterownika S7-400 z najnowszą wersją narzędzia programistycznego TIA Portal, przyczyniły się do stworzenia niezwykle wydajnego systemu automatyki oferującego programistom wiele korzyści i ułatwień podczas pracy.

Przygotowałem dla Ciebie kurs składający się aż z 5 części.

Agenda

Część 1

Moduł 1 Wprowadzenie

Moduł 2 Instalacje Windows 7

Moduł 3 Instalacje Windows 10

Moduł 4 Licencja TIA

Moduł 5 O autorze

Moduł 6 Praktyki dobrego programowania

Moduł 7 Instalacja oprogramowania

Część 2

Moduł 1 Przegląd systemu

Moduł 2 Narzędzia inżynierskie

Moduł 3 Konfiguracja sprzętowa i narzędzia Online

Część 3

Moduł 1  Zmienne PLC

Moduł 2  Operacje binarne

Część 4

Moduł 1 Bloki programu S7

Moduł 2 Bloki danych

Moduł 3 Funkcje i bloki funkcyjne

Część 5 

Moduł 1 Operacje na liczbach

Część 1

Moduł 1

 • Omówienie pobrania potrzebnego oprogramowania

Moduł 2

 • Instalacja TIA Portal v13 SP2 – Windows 7
 • Instalacja TIA Portal v14 SP1 – Windows 7
 • Instalacja TIA Portal v15.1 – Windows 7
 • Instalacja TIA Portal v16 – Windows 7
 • Instalacja TIA Portal v13 SP2 PLCSIM – Windows 7
 • Instalacja TIA Portal v14 SP1 PLCSIM – Windows 7
 • Instalacja TIA Portal v15.1 PLCSIM – Windows 7

Moduł 3

 • Instalacja TIA Portal v13 SP2 – Windows 10
 • Instalacja TIA Portal v14 SP1 – Windows 10
 • Instalacja TIA Portal v15.1 – Windows 10
 • Instalacja TIA Portal v14 SP1 PLCSIM – Windows 10
 • Instalacja TIA Portal v15.1 PLCSIM – Windows 10

Moduł 4

 • Licencja TIA Portal

Moduł 5

 • O autorze kursu
 • Praktyki dobrego programowania

Moduł 7

 • Instalacja oprogramowania wirtualnej fabryki – Factory IO

Część 2

Moduł 1 – Przegląd systemu

 • Pozycjonowanie modułowych sterowników S7
 • Pozycjonowanie S7-400 do innych PLC rodziny SIMATIC S7
 • Najważniejsze punkty systemu SIMATIC S7-400
 • SIMATIC S7-400 w TIA Portal
 • Przegląd dostępnych jednostek centralnych
 • Przegląd dostępnych modułów sygnałowych
 • SIMATIC S7-400: Modularny sterownik do dużych aplikacji
 • SIMATIC S7-400: Moduły
 • SIMATIC S7-400: Instalacja i montaż stacji
 • SIMATIC S7-400: Montaż
 • SIMATIC S7-400: Karta pamięci
 • Rozproszone I/O
 • Programatory i zasadność ich stosowania

Moduł 2 – Narzędzia inżynierskie

 • TIA Portal – Kompletny system inżynierski
 • Przegląd oferty produktów
 • Przegląd produktów w ramach TIA
 • STEP7 Licencjonowanie
 • WinCC Dostępne opcje
 • WinCC Licencjonowanie
 • Startdrive Dostępne opcje i licencjonowanie
 • Systemy operacyjne obsługujące oprogramowanie inżynierskie
 • Maszyny wirtualne (dostępne oprogramowanie)
 • Równoległa instalacja “Side-by-Side”
 • Widok portalu i projektu
 • Widok portalu
 • Widok projektu
 • Widok projektu
 • Komponenty w widoku projektu
 • Układ okien
 • Sekcje okna w obszarze roboczym
 • Ustawianie edytora na wierzchu w trakcie pracy
 • Drzewo projektu
 • Karty zadań
 • Karta zadań “Biblioteki”
 • Własne biblioteki użytkownika
 • Okno inspektora
 • Zapis projektu
 • Funkcje pomocy
 • Archiwizacja / Przywracanie projektów
 • Opcje cofania i ponawiania operacji
 • Skróty klawiaturowe
 • Język narzędzia projektowego

Moduł 3 – Konfiguracja sprzętowa i narzędzia Online

 • Narzędzia Online: Konfiguracja i parametryzacja urządzeń
 • Industrial Ethernet: Adres IP i maska podsieci
 • System operacyjny Windows
 • Dostęp Online
 • Dostępne urządzenia -> Widok portalu
 • Dostępne urządzenia -> Widok projektu i Dostęp Online do CPU
 • Dostęp Online do CPU: Diagnostyka, ustawienia i wybór trybu pracy
 • Dostęp Online do CPU: Odczyt buforu diagnostycznego
 • Dostęp Online do CPU: Adres IP, nazwa urządzenia, czas, FW Update, karta pamięci MMC
 • Kasowanie pamięci CPU za pomocą przełącznika zmiany trybu pracy
 • SIMATIC S7-400: Koncepcja pamięci CPU – kasowanie pamięci
 • SIMATIC S7-400: Koncepcja pamięci CPU – przywrócenie ustawień fabrycznych
 • Komponenty edytora “Devices & Networks“
 • Konfiguracja urządzeń (Hardware Configuration)
 • Katalog sprzętowy (Hardware Catalog)
 • Tworzenie konfiguracji sprzętowej stacji
 • Rack – omówienie najważniejszych informacji
 • Wstawianie/kasowanie modułów
 • Konfiguracja: Zamiana modułów
 • Obszar niewykorzystywanych modułów (Not Plugged In)
 • Kompilacja i wczytanie konfiguracja sprzętowej (Hardware Configuration)
 • Istotne właściwości CPU
 • Właściwości CPU: Adres IP (Ethernet addresses)
 • Właściwości CPU: Bajt systemowy i zegara (System and Clock Memory)
 • Status LED
 • S7-400 CPU

Diody LED modułów I/O jednostki S7-400 CPU


Część 3

Moduł 1 – Zmienne PLC

 • Nowe oznaczenia
 • Zmienne globalne i lokalne
 • Znaczenie zmiennych i typów zmiennych
 • Typy danych: Elementarne typy danych
 • Typy danych dla timerów, daty i czasu
 • Typy danych: Złożone typy danych
 • Zmienne PLC Tags i stałe (PLC tags)
 • Zawartość tablicy PLC Tags
 • Wyszukiwanie/Zastępowanie/Sortowanie zmiennych PLC Tags
 • Przykład błędnej deklaracji zmiennych w tablicy PLC Tag
 • Kopiowanie/wklejanie tablicy zmiennych PLC Tags do Excel
 • Wstawianie zmiennych PLC Tag w programie użytkownika
 • Adresowanie absolutne i symboliczne
 • Zmiana nazwy/adresu (Rewiring) zmiennych PLC Tags
 • Definicja zmiennych z poziomu programu użytkownika
 • Monitorowanie zmiennych w tablicy PLC Tags
 • Podtrzymanie pamięci zmiennych PLC Tags
 • Dostęp do zmiennych PLC Tags z poziomu HMI
 • Praktyka z wykorzystaniem rzeczywistego CPU rodziny S7-400
 • Praktyka z wykorzystaniem symulatora PLCSIM dla CPU rodziny S7-400

Moduł 2 – Operacje binarne

 • Binarne operacje logiczne: AND, OR
 • Czujniki i symbole
 • Pierwsze sprawdzenie, stan sygnału, wynik sprawdzenia i wynik operacji logicznej
 • Ćwiczenie teoretyczne: Czujniki i symbole
 • Operacje binarne: Exclusive
 • OR (XOR)
 • Cewka, Set, Reset, NOT
 • Przerzutniki SR oraz RS
 • Wykrycie zbocza sygnału
 • Wykrycie zbocza RLO
 • Praktyka z wykorzystaniem aplikacji “Queue of Item” – część 1

 

Część 4

Moduł 1 – Bloki programu S7

 • Typy bloków programu (Program Blocks)
 • Struktura programu
 • Bloki programowe STEP 7
 • Koncepcja i opis bloków S7
 • Utworzenie bloku S7
 • Właściwości bloków: Języki programowania, stempel czasu
 • Właściwości bloków: Kontrola standardu IEC i konwersja typu danych
 • Właściwości bloków: Ochrona i dostępne zabezpieczenia
 • Wywołanie bloków
 • Segmenty programu (Block Networks)
 • Instrukcje programowania
 • Wstawianie instrukcji za pomocą “Empty box”
 • Instrukcje wykrycia zbocza sygnału cyfrowego
 • Monit zmiany wyniku operacji logicznej RLO
 • Mechanizm ENO
 • Praktyka z wykorzystaniem aplikacji “Queue of Item” – część 2
 • Konwersja typów danych
 • Instrukcje matematyczne: MIN, MAX, LIMIT
 • Podstawowe funkcje matematyczne
 • Przepisanie wartości zmiennej
 • Operacje logiczne na liczbach
 • Typy danych i formaty wyświetlania
 • Skalowanie wartości analogowych oraz bezpośredni dostęp do modułów I/O
 • Skalowanie instrukcją SCALE oraz UNSCALE
 • Profile instrukcji
 • Ustawienia edytora bloków
 • Zamykanie/Zapis bloków
 • Grupowanie bloków
 • Porównanie bloków – funkcjonalność COMPARE
 • Kompilacja pojedynczych bloków
 • Kompilacja pojedynczych/Wszystkich zmienionych bloków
 • Wczytanie bloków do CPU
 • Monitorowanie bloków
 • Kasowanie bloków
 • Backup konfiguracji sprzętowej oraz programu (hardware and software)
 • Praktyka z wykorzystaniem poznanych zagadnień

Moduł 2 – Bloki danych

 • Bloki danych i ich użycie
 • Znaczenie zmiennych i typów zmiennych
 • Tworzenie globalnego bloku danych: atrybuty “Only in Load Memory” / “Data block write-protected in the device”
 • Edytor bloku danych
 • Wartości domyślne, startowe i aktualne zmiennych DB
 • Wartości Snapshot, zadane i startowe
 • Pamięć nieulotna, wczytanie bloku DB do CPU / odczyt z CPU
 • Wgrywanie zmodyfikowanych bloków DB do CPU
 • Dostęp do zmiennych DB z poziomu panelu HMI
 • Kopiowanie i wklejanie z / do Microsoft Excel
 • Przykład zmiennej typu ARRAY
 • Przykład zmiennej typu STRUCTURE
 • Praktyka z wykorzystaniem aplikacji “Collect Box” – część 1

Moduł 3 – Funkcje i bloki funkcyjne

 • Zmienne lokalne i globalne
 • Zarządzanie lokalny stosem
 • Zastosowanie zmiennych lokalnych, tymczasowych
 • Parametryzacja bloków: Przykład: Obsługa błędu
 • Sugerowane rozwiązanie z parametryzacją bloku
 • Deklaracja parametrów lokalnych
 • Zastosowanie parametrów w obrębie bloku
 • Wywołanie bloku z parametrami
 • Bloki Instance DB
 • FB – Obszar deklaracji zmiennych
 • Tworzenie bloku danych Instance DB w sposób automatyczny
 • Praktyka z wykorzystaniem aplikacji “Collect Box” – część 2

Część 5

Moduł 1 – Operacje na liczbach

 • Liczniki IEC: CTU, CTD, CTUD
 • Instancje bloków danych liczników
 • Funkcje licznika: Wejścia
 • Funkcja licznika: Wyjścia
 • Wykresy czasowe dla każdego z liczników
 • Timery IEC: TP, TON, TOF
 • Instancje bloków danych timerów
 • Funkcje czasówek: Wejścia
 • Funkcja czasówek: Wyjścia
 • Wykresy czasowe dla każdej z funkcji czasowej
 • Praktyka z wykorzystaniem aplikacji “Collect Box” – część 3

Zacznij programować już dziś. Zamów kurs programowania w języku LAD

Kompatybilność z najnowszym systemem Windows

Wszystkie ćwiczenia możesz wykonać niezależnie od tego, czy jesteś użytkownikiem Windows 7, Windows 8.1 czy Windows 10,

Brak potrzeby  sprzętu i oprogramowania

 Nie musisz wydawać pieniędzy na sterownik PLC, ponieważ wykonujesz lekcje na symulatorze. W ramach kursu otrzymasz również instrukcję  jak pobrać, zainstalować i korzystać z TIA Portal V15.1 

Nauka programowania najwydajniejszego sterownika PLC 

Sterownik S7-400 najczęściej stosowany w przemyśle i aplikacjach o dużych wymaganiach,

 Nauka najpopularniejszego języka jakim jest LAD

 Będziesz mógł pisać kod programu w najczęściej używanym obecnie języku programowania PLC,

Dostęp do materiałów w wersji elektronicznej

Nie musisz robić notatek, ponieważ wszystkie materiały z kursu otrzymasz w wersji elektronicznej.

Nauka rozłożona w czasie 

 Każdy moduł uczy danego zagadnienia, więc nie otrzymujesz jednorazowo dużej porcji wiedzy. Uczysz się efektywniej,

Ponad 25h nagrań wideo

Dokładnie widzisz, co robić krok po kroku, aby wykonać daną funkcjonalność. To tak, jakbyś patrzył mi przez ramię. 

Dodatkowe zadania

Do każdego projektu podaję zadania dodatkowe, aby samodzielnie rozwiązać postawiony problem.

Wiedza o pracy z realnym sprzętem

Będziesz umiał też programować rzeczywisty sterownik

Praca z aplikacją na „rzeczywistym” obiekcie 

Poznajesz narzędzie Factory IO, które zabiera Cię do wirtualnej fabryki. Uruchomienie danej aplikacji wygląda, jakbyś pracował z rzeczywistymi maszynami. 

Co otrzymasz uczestnicząc w kursie?

Nagrania wideo w HD (ponad 25 godzin)

Projekt z TIA Portal wykonane podczas kursu

Konsultacje na skype (2h)

Udział w dedykowanych warsztatach na sali w ramach powtórki tego kursu

UWAGA!!! Materiał jest ten sam bez względu na typ nośnika danych. Przy zakupie decydujemy, jaki tym nośnika danych wybieramy, czyli onlineDVD lub USB.

UWAGA!!! W przypadku wersji online materiał jest dostępny bez żadnych limitów czasowych czy liczby wyświetleń.

Modułów

Godzin

Studentów

Rewelacyjnie zebrana wiedza, dzięki której można zrobić pierwszy krok programowania PLC. Ten kurs łączy wszystko w całość odnośnie podstaw, co pozwoliło mi uzyskać rezultat. Polecam!

Karol

Zapis na ten kurs to była naprawdę najlepsza decyzja jaką ostatnio podjąłem. Tak duża porcja wiedzy w takim kursie przeszło moje oczekiwania. Wszystko fajnie pokazane i wytłumaczone.

Marek

Do tej chwili sam szukałem jakiś informacji w internecie jak zaprać się za sterownik S7-1200. Bez znajomości podstaw i środowiska programistycznego. Ten kurs wszystko mi ułatwił.

Sebastian

Najczęściej zadawane pytania

Czy otrzymam potwierdzenie po zakupie?

Tak. Otrzymują Państwo maila. Czasami maile trafiają do SPAMu lub innych folderów. Proszę o dokładne sprawdzenie skrzynki pocztowej

Czy jest różnica między nośnikami, na których można zamówić kurs?

Nie. Materiał jest ten sam bez względu na typ nośnika danych. Przy zakupie decydujemy jaki tym nośnika danych wybieramy, czyli onlinieDVD lub USB

Jaki język programowania PLC wybrać na początku?

Jeżeli są Państwo elektrykami to LAD. Jeżeli była jakaś styczność z językami tekstowymi (C, C++, C#, Java itd) to SCL. Jeżeli w ogóle nie było styczności z jakimkolwiek programowaniem to kurs podstawowy LAD i SCL (rozwiązanie każdego zadania jest pokazane w dwóch językach).

Czy ten kurs jest dla mnie jeśli nigdy nie używałem PLC?

Tak. Kursy podstawowe są właśnie przygotowane w taki sposób, aby osoby bez styczności z PLC firmy Siemens mogły nauczyć się takich umiejętności. Kursant jest prowadzony krok po kroku (co widać też w spisie treści kursu).

Jakie narzędzia są wykorzystywane do konsultacji?

Konsultacje odbywają się przez Skype lub TeamViever.

Jak umówić sie na konsultację?

Należy wysłać maila na biuro@plcspace.pl z pytaniami (problemami) oraz propozycje dogodnej dla Państwa daty na konsultacje (przez Skype lub Teamviever)

Czy kurs mogę realizować na równych komputerach?

Tak. Materiał z kursu (nagrania wideo) mogą być oglądana na każdym komputerze.

Jak wygląda kurs w wersji online?

Kurs otrzymują Państwo na maila, gdzie są prywatne linki do nagrań wideo.

Co jeśli podczas realizacji kursu pojawi się jakiś problem?

Proszę o maila z opisem problemu na adres: biuro@plcspace.pl

Jaki jest czas dostępu do kurs?

Bez ograniczeń czasowych dla każdego nośnika (czyli wersji online, DVD lub USB).

Czy muszę mieć jakekolwiek doświadczenie z programowaniem?

Nie. W kursie podstawowym są podane krok po kroku wszystkie potrzebne informacje od “zera”.

Czy będę musiał kupić licencję do oprogramowania Factory IO?

Nie. W kursie są informacje jak uzyskać licencje, aby zrealizować materiał.

Czy będę musiał kupić licencję na środowisko programistyczne do sterowniki PLC?

Nie. W kursie są informacje jak uzyskać licencje, aby zrealizować materiał.

Czy jest możliwość zwrotu kursu?

Tak

Czy będę potrzebował sterownika PLC do realizacjikrsu?

Nie. Sterownik rzeczywisty nie jest konieczny. Kurs jest przygotowany w taki sposób, że można go zrealizować także na sterowniku wirtualny. Wszystko zależy od tego, czym dysponuje kursant.

Jak kupić kurs?

Wystarczy kliknąć przycisk Dodaj do koszyka i uzupełnić formularz oraz dokonać płatności.

Kiedy rozpoczyna się kurs?

-> Wersja online – natychmiast po opłaceniu
-> Wersja fizyczna – gdy otrzymają Państwo paczkę od przewoźnika

Zamów kurs teraz za jedyne

 277zł