Bez ograniczeń czasowych dla każdego nośnika (czyli wersji online, DVD lub USB).