Porównywanie danych w projekcie

Udostępnij
Podstawy porównywania danych projektowych

Funkcjonować

Możesz porównać dane projektu tego samego typu, aby określić możliwe różnice. Zasadniczo dostępne są następujące metody porównawcze:

 • Porównaj offline/online

  Dzięki tej metodzie porównania możesz porównać oprogramowanie obiektów urządzenia z obiektami projektu. Jest to możliwe tylko po nawiązaniu połączenia online z urządzeniem.

 • Porównanie offline/offline

  Dzięki tej metodzie porównania możesz porównać oprogramowanie lub sprzęt. Porównując oprogramowanie, możesz porównywać obiekty z projektów lub bibliotek. Porównanie sprzętu dostępne jest dla urządzeń z aktualnie otwartego projektu lub z projektów referencyjnych. Dla porównania oprogramowania i sprzętu możesz zdecydować, czy porównanie ma odbywać się automatycznie dla wszystkich obiektów, czy też chcesz porównywać poszczególne obiekty ręcznie.

 • Szczegółowe porównanie

  W przypadku niektórych obiektów, na przykład bloków, oprócz porównania offline/online i offline/offline można także przeprowadzić szczegółowe porównanie. Polega to na otwieraniu bloków do porównania obok siebie i podkreślaniu różnic.

Proste porównanie offline/online przeprowadzane jest zaraz po nawiązaniu połączenia online. Podczas tego procesu porównywalne obiekty w drzewie projektu są oznaczane ikonami przedstawiającymi wynik porównania. W edytorze porównań możesz także przeprowadzić bardziej kompleksowe porównanie offline/online i offline/offline. Porównując oprogramowanie, możesz także wybrać działania dla nieidentycznych obiektów w porównaniu.

Notatka

 • Nie wszystkie obiekty umożliwiają wszelkiego rodzaju porównania. To, jaką metodę porównania można zastosować dla jakich danych projektu, zależy od zainstalowanych produktów.
 • Skompiluj program użytkownika przed rozpoczęciem porównania lub szczegółowego porównania. Po każdej zmianie programu podczas porównania należy powtórzyć ten krok przed aktualizacją wyniku porównania. Dzięki temu porównanie pokazuje aktualny stan.
 • Podczas monitorowania modułu należy pamiętać, że różnica w sygnaturze czasowej może również występować w przypadku porównania offline/online, jeśli blok zostanie ponownie skompilowany ze zmianą kodu. Suma kontrolna pozostaje niezmieniona. W takim przypadku pobierz blok na urządzenie i zrestartuj monitorowanie.
 • W następujących przypadkach jako kryteria porównania stosowane są znaczniki czasu obiektów:
  • Eksportuj i ponownie importuj za pośrednictwem interfejsu Openness
  • Blokuj połączenia
  • Dostęp do globalnych danych bloku danych (DB)

  Może to skutkować różnymi sumami kontrolnymi, nawet jeśli obiekty są identyczne.

Porównanie przy użyciu sum kontrolnych

Porównanie obiektów oprogramowania offline/online i offline/offline wykorzystuje sumy kontrolne generowane dla określonych danych obiektów. Obiekty są takie same tylko wtedy, gdy ich sumy kontrolne są identyczne.

Notatka

Do porównań offline/online w przypadku procesorów serii S7-300/400 nadal używane są znaczniki czasu.

Dane obiektu dzielą się na dwie kategorie:

 • Dane źródłowe

  Dane źródłowe to wszystkie dane obiektu, na które masz bezpośredni wpływ, takie jak nazwa obiektu, kod źródłowy, komentarze czy język programowania. Właściwości, które można tutaj edytować, mogą się różnić w zależności od obiektu.

 • Dane docelowe

  Wszystkie dane kompilatora i środowiska wykonawczego są danymi docelowymi. Dane te mogą nie mieć bezpośredniego wpływu, ponieważ są generowane przez system na podstawie danych źródłowych. Po raz kolejny cechy różnią się w zależności od obiektu.

Poniższa tabela zawiera przegląd obszarów porównania nieruchomości:

Kategoria

Obszar

Opis

Dane źródłowe Bezpieczeństwo Suma kontrolna obiektów bezpieczeństwa

Dodatkowe informacje na temat porównywania obiektów bezpieczeństwa można znaleźć w sekcji “Porównanie programów bezpieczeństwa” pomocy online dla SIMATIC Safety.

Interfejs bez komentarzy Suma kontrolna wszystkich znaczników interfejsu blokowego pierwszej warstwy. Komentarze tagów nie są częścią sumy kontrolnej.
Interfejs opublikowanych bloków bez komentarzy (jednostki programowe) Suma kontrolna wszystkich sum kontrolnych interfejsu opublikowanych obiektów jednostki oprogramowania. Komentarze nie są częścią sumy kontrolnej.
Tekstowy interfejs blokowy Suma kontrolna wszystkich tagów, komentarzy i formatowania w interfejsie bloków tekstowych bloków SCL.
Kod bez komentarzy Suma kontrolna kodu źródłowego. Komentarze blokowe i sieciowe nie są uwzględniane w sumie kontrolnej. Komentarze, które nie są wielojęzyczne, na przykład w STL, oraz przeniesienie bezpłatnych komentarzy do innych pól w LAD i FBD, nie są uwzględniane w sumie kontrolnej.
Komentarze (wielojęzyczne) Suma kontrolna wszystkich komentarzy blokowych i komentarzy sieciowych
Konfiguracja języka Porównaj offline/online Wyświetla języki ładowane do urządzenia podczas procesu ładowania.

Porównanie offline/offline: Wyświetla włączone języki w projekcie.

Wydarzenie Suma kontrolna wszystkich danych istotnych dla zdarzenia w bloku organizacyjnym (OB).
Nieruchomości Suma kontrolna wszystkich konfigurowalnych właściwości obiektu.
Rozszerzone właściwości elementów programu w jednostkach oprogramowania Suma kontrolna statusu publikacji obiektów w jednostkach oprogramowania.
Konfiguracja obiektów technologicznych Suma kontrolna ustawień specyficznych dla technologii obiektu technologicznego.
Konfiguracja alarmu Suma kontrolna wszystkich ustawień obiektu związanych z alarmami.
Konfiguracja nadzoru Suma kontrolna wszystkich ustawień nadzoru obiektu.
Listy tekstowe Suma kontrolna wszystkich list tekstowych obiektu.
Tagi bez komentarzy Suma kontrolna wszystkich tagów wybranej tabeli tagów PLC. Kolumny “Przechowywanie” i “Monitorowanie” oraz komentarze do znaczników nie są częścią sumy kontrolnej.
Stałe bez komentarzy Suma kontrolna wszystkich stałych użytkownika wybranej tabeli tagów PLC. Stałe systemowe i komentarze stałych użytkownika nie są częścią sumy kontrolnej.
Dane docelowe Kompilacja i dane wykonawcze Suma kontrolna danych do kompilacji i istotnych przy ładowaniu.
Znak czasu Znaczniki czasu dla procesorów S7-300/400 tworzone przez system w celu kompilacji i pobrania. Dostępne tylko wtedy, gdy dostępne jest połączenie online.
Notatka

 • Należy pamiętać, że obiekt określa, które sumy kontrolne są faktycznie używane do porównania.
 • Ustawienia wartości obiektów technologicznych są również przenoszone do sumy kontrolnej interfejsu bloku.
 • W przypadku bloków chronionych know-how, które zostały utworzone w starszej wersji, sumy kontrolne “Kod bez komentarzy” i “Komentarze (wielojęzyczne)” nie są wyświetlane w “Dane źródłowe”.

091523 1604 Porwnywanie1

Porównanie offline/online

Porównanie offline/online umożliwia porównanie obiektów urządzenia z obiektami projektu.

Wymóg

Drzewo projektu jest otwarte.

Procedura

Aby przeprowadzić porównanie offline/online, wykonaj następujące kroki:

 1. Wybierz urządzenie w drzewie projektu, które umożliwia porównanie offline/online.
 2. Z menu skrótów wybierz polecenie “Porównaj > Offline/online”.
 3. Jeśli nie nawiązałeś jeszcze połączenia online z tym urządzeniem, otworzy się okno dialogowe “Przejdź do trybu online”. W takim przypadku ustaw wszystkie niezbędne parametry połączenia i kliknij “Połącz”.

  Połączenie online zostanie nawiązane i otworzy się edytor porównań.

Wynik

Wyświetlane są wszystkie obiekty istniejące online i offline. Symbole w edytorze porównań i drzewie projektu pokazują status obiektów. W edytorze porównań możesz teraz zdefiniować określone akcje dla obiektów, w zależności od ich statusu.

091523 1604 Porwnywanie2

Przeprowadzanie porównań offline/offline

Dzięki porównaniu offline/offline masz możliwość porównania danych projektu dwóch urządzeń. Można przeprowadzić porównanie oprogramowania i sprzętu. Porównując oprogramowanie, możesz porównywać obiekty z projektów lub bibliotek. Porównanie sprzętu dostępne jest dla urządzeń z aktualnie otwartego projektu lub z projektów referencyjnych. Możesz zdecydować, czy porównanie ma odbywać się automatycznie dla wszystkich obiektów, czy chcesz porównać poszczególne obiekty ręcznie. Do porównania oprogramowania dostępne są również następujące opcje:

 • W przypadku obiektów, które nie są identyczne, można określić działania mające na celu wyeliminowanie różnic.
 • Możesz określić kryteria, które mają być użyte do porównania.

W dowolnym momencie możesz przeciągnąć dowolne inne urządzenie do obszaru upuszczania, aby przeprowadzić dalsze porównania.

Wymóg

Drzewo projektu jest otwarte.

Wykonywanie porównania oprogramowania offline/offline

Aby przeprowadzić porównanie oprogramowania offline/offline, wykonaj następujące kroki:

 1. Wybierz urządzenie w drzewie projektu, które umożliwia porównanie offline/offline.
 2. Z menu skrótów wybierz polecenie “Porównaj > Offline/offline”.

  Otworzy się edytor porównań, a wybrane urządzenie zostanie wyświetlone w lewym obszarze.

 3. Przeciągnij i upuść dodatkowe urządzenie do obszaru upuszczania w prawym panelu.

  Wszystkie istniejące obiekty wybranych urządzeń zostaną wyświetlone w zależności od ustawień edytora porównań w zakładce “Oprogramowanie” i przeprowadzone zostanie automatyczne porównanie. Możesz zidentyfikować status obiektów na podstawie symboli w edytorze porównań. W razie potrzeby określ akcję dla nieidentycznych obiektów, aby wyeliminować różnice.

 4. W razie potrzeby zdefiniuj kryteria porównania.
 5. Wybierz obiekt, aby wyświetlić szczegóły porównania właściwości.
 6. Jeśli chcesz przeprowadzić porównanie ręczne, kliknij przycisk przełączania pomiędzy porównaniem automatycznym i ręcznym w obszarze statusu i akcji. Następnie wybierz obiekty, które chcesz porównać.

  Wyświetlone zostanie porównanie właściwości. Stan obiektów można zidentyfikować na podstawie symboli.

Przeprowadzanie porównania sprzętu offline/offline

Aby przeprowadzić porównanie sprzętu w trybie offline/offline, wykonaj następujące kroki:

 1. Wybierz urządzenie w drzewie projektu, które umożliwia porównanie offline/offline.
 2. Z menu skrótów wybierz polecenie “Porównaj > Offline/offline”.

  Otworzy się edytor porównań, a wybrane urządzenie zostanie wyświetlone w lewym obszarze.

 3. Przeciągnij i upuść dodatkowe urządzenie do obszaru upuszczania w prawym panelu.
 4. Otwórz zakładkę “Sprzęt”.
 5. Jeśli chcesz przeprowadzić porównanie ręczne, kliknij przycisk przełączania pomiędzy porównaniem automatycznym i ręcznym w obszarze statusu i akcji. Następnie wybierz obiekty, które chcesz porównać.

  Wyświetlone zostanie porównanie właściwości. Stan obiektów można zidentyfikować na podstawie symboli.

091523 1604 Porwnywanie3

Udostępnij
Polecany kurs!
Do 20.09.2022 rabat -15% na:

SIMATIC S7 w akcji

Zapisz się na newsletter!
Autor wpisów
Tomasz Gilewski

Witam, nazywam się Tomasz Gilewski. Jestem autorem książek o sterowniku S7-1200 oraz panelach HMI (czyli sprzęt firmy Siemens). Od kilkunastu lat zajmuję się programowaniem wyłącznie na sprzęcie oraz narzędziach inżynieryjnych firmy Siemens.

Zostaw komentarz

Wybierz walutę
Przewiń do góry

Wyszukaj na stronie