TIA Portal – cofanie i ponawianie akcji

Udostępnij

Podstawy cofania i ponawiania akcji

Funkcjonalność

Wykonane czynności możesz w każdej chwili cofnąć. W tym celu każda wykonana przez Ciebie akcja jest zapisywana na stosie akcji. Podczas cofania akcji stos jest przetwarzany od góry do dołu. Innymi słowy, jeśli cofniesz akcję znajdującą się niżej na stosie, wszystkie akcje znajdujące się nad nią na stosie również zostaną cofnięte automatycznie.

Możesz ponawiać wcześniej cofnięte czynności, dopóki nie wykonasz nowej akcji. Po wykonaniu nowej akcji nie ma już możliwości ponownego wykonania wcześniej cofniętych działań.

Szczegóły dotyczące cofania

Istnieje kilka akcji, które opróżniają stos akcji. Tych akcji ani akcji wykonanych przed nimi nie można cofnąć. Następujące akcje opróżniają stos akcji:

 • Oszczędność
 • Zarządzanie projektami (tworzenie nowego projektu, otwieranie projektu, zamykanie projektu, usuwanie projektu)
 • Pobieranie projektu na urządzenie HMI
 • Usuwanie nieużywanych plików GSD
 • Nawiązanie połączenia internetowego

Pamiętaj, że stos akcji jest opróżniany za każdym razem, gdy nawiązujesz połączenie online. Oznacza to, że czynności wykonanych w trybie offline nie można cofnąć po nawiązaniu połączenia online. Możesz cofnąć wszystkie działania, które następnie wykonasz online, nawet po zakończeniu połączenia online.

Wyświetlanie stosu akcji

Przycisk „Cofnij” na pasku narzędzi jest aktywowany natychmiast po wykonaniu czynności, którą można cofnąć. Ten przycisk jest podzielony; możesz użyć strzałki w dół, aby otworzyć listę rozwijaną. zawierający wszystkie akcje stosu akcji, które można cofnąć. Jeśli wykonałeś akcje w innym edytorze niż aktualnie wyświetlany edytor, odpowiedni edytor zostanie także wyświetlony jako podnagłówek. Pozwala to zawsze określić moment, w którym zostanie zastosowana operacja cofania. Podtytuły są usuwane z listy, gdy odpowiedzialny redaktor nie może już cofnąć działań.

Cofnięte akcje są zapisywane na stosie akcji, skąd można je powtórzyć. Tutaj możesz ponowić cofnięte czynności. Wyświetlanie czynności, które można powtórzyć, jest analogiczne do wyświetlania czynności, które można cofnąć.

Przykład cofania akcji

Poniższy rysunek pokazuje, w jaki sposób cofane są akcje wykonane w różnych edytorach i tabelach:

07 image1

W tym przykładzie nie można cofnąć działań od 1 do 3, ponieważ projekt został zapisany. Możesz cofnąć działania od 4 do 10 w kolejności wskazanej przez kierunek strzałki. Innymi słowy, musisz najpierw cofnąć akcję 10. Po cofnięciu akcji 8 nie można cofnąć akcji 5. Najpierw musisz cofnąć akcje 7 i 6. Jako ostatni krok w sekwencji możesz cofnąć akcję 4. Masz także możliwość cofnięcia kilku akcji w jednym krok poprzez cofnięcie akcji znajdującej się niżej na stosie akcji. Wszystkie akcje znajdujące się nad nim na stosie zostaną automatycznie cofnięte.

Ta sama zasada dotyczy także powtarzania czynności.

Cofanie akcji

Dostępne są następujące opcje cofania akcji:

 • Cofanie tylko ostatniej akcji

Cofana jest tylko ostatnia wykonana akcja.

 • Cofanie dowolnej liczby działań

Wiele akcji na stosie akcji można cofnąć w jednym kroku.

Cofanie tylko ostatniej akcji

Aby cofnąć ostatnio wykonaną akcję, wykonaj poniższe czynności:

 1. Kliknij przycisk „Cofnij” na pasku narzędzi.
  • Jeżeli akcja nie została wykonana w aktualnie wyświetlanym edytorze, pojawi się monit o potwierdzenie.
  • Jeśli operacja cofania wymaga otwarcia edytora zawierającego chroniony obiekt, należy wprowadzić hasło do obiektu.
 2. Kliknij „Tak”, aby potwierdzić.
 3. W razie potrzeby wprowadź hasło.

Wyświetlany jest edytor, w którym akcja została wykonana, a akcja zostaje cofnięta.

Cofanie dowolnej liczby działań

Aby cofnąć wiele akcji ze stosu akcji w jednym kroku, wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij strzałkę w dół obok przycisku „Cofnij” na pasku narzędzi.

Spowoduje to otwarcie listy rozwijanej zawierającej wszystkie akcje, które możesz cofnąć. Akcje wykonywane w innych edytorach są identyfikowane przez nazwę edytora w podnagłówku.

 1. Kliknij akcję, którą chcesz cofnąć.

Wybrana akcja i wszystkie akcje znajdujące się nad wybraną akcją zostają cofnięte. Jeśli operacja cofania wymaga otwarcia edytora zawierającego chroniony obiekt, należy wprowadzić hasło do obiektu.

 1. W razie potrzeby wprowadź wymagane hasła.

Wyświetlone zostaną edytory, w których wykonano akcje, a akcje zostaną cofnięte.

Ponawianie akcji

Masz możliwość ponownego wykonania cofniętej akcji, dzięki czemu możesz powrócić do stanu sprzed wykonania operacji „Cofnij”. Jest to jednak możliwe tylko do czasu wykonania nowej akcji. Dostępne są następujące opcje ponawiania czynności:

 • Ponowne wykonanie tylko ostatniej cofniętej czynności

Ponawiana jest tylko ostatnia cofnięta czynność.

 • Ponawianie dowolnej liczby cofniętych działań

Wiele cofniętych akcji na stosie akcji jest powtarzanych w jednym kroku.

Ponowne wykonanie tylko ostatniej cofniętej czynności

Aby powtórzyć ostatnio cofniętą czynność, wykonaj poniższe czynności:

 1. Kliknij przycisk „Ponów” na pasku narzędzi.
  • Jeśli akcja nie jest powtarzana w aktualnie wyświetlanym edytorze, pojawi się monit o potwierdzenie.
  • Jeśli operacja ponawiania wymaga otwarcia edytora zawierającego chroniony obiekt, należy wprowadzić hasło do obiektu.
 2. Kliknij „Tak”, aby potwierdzić.
 3. W razie potrzeby wprowadź hasło.

Wyświetlany jest edytor, w którym akcja została cofnięta, a akcja jest powtarzana.

Ponawianie dowolnej liczby cofniętych działań

Aby w jednym kroku powtórzyć wiele cofniętych akcji na stosie akcji, wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij strzałkę w dół obok przycisku „Ponów” na pasku narzędzi.

Spowoduje to otwarcie listy rozwijanej zawierającej wszystkie czynności, które możesz powtórzyć. Akcje wykonywane w innych edytorach są identyfikowane przez nazwę edytora w podnagłówku.

 1. Kliknij czynność, którą chcesz powtórzyć.

Wybrana akcja i wszystkie akcje znajdujące się nad wybraną akcją zostają powtórzone. Jeśli operacja ponawiania wymaga otwarcia edytora zawierającego chroniony obiekt, należy wprowadzić hasło do obiektu.

 1. W razie potrzeby wprowadź wymagane hasła.

Wyświetlone zostaną edytory, w których akcje zostały cofnięte, a akcje zostaną wykonane ponownie.

Udostępnij
Polecany kurs!
Do 20.09.2022 rabat -15% na:

SIMATIC S7 w akcji

Zapisz się na newsletter!
Autor wpisów
Tomasz Gilewski

Witam, nazywam się Tomasz Gilewski. Jestem autorem książek o sterowniku S7-1200 oraz panelach HMI (czyli sprzęt firmy Siemens). Od kilkunastu lat zajmuję się programowaniem wyłącznie na sprzęcie oraz narzędziach inżynieryjnych firmy Siemens.

Zostaw komentarz

Wybierz walutę
Przewiń do góry

Wyszukaj na stronie