TIA Portal – widok interfejsu użytkownika

Udostępnij

Widok portalu

Przeznaczenie widoku portalu

Widok portalu zapewnia zorientowany na zadania widok narzędzi. Tutaj możesz szybko zdecydować, co chcesz zrobić i wywołać narzędzie do danego zadania. W razie potrzeby widok zmienia się automatycznie na widok projektu dla wybranego zadania.

Układ widoku portalu

Poniższy rysunek przedstawia przykład komponentów w widoku portalu:

b01 image1

 

Portale do różnych zadań

Akcje dla wybranego portalu

Panel wyboru dla wybranej akcji

Przełącz do widoku projektu

Wyświetlanie aktualnie otwartego projektu

Portale

Portale udostępniają podstawowe funkcje dla poszczególnych obszarów zadań. Portale dostępne w widoku portalu zależą od zainstalowanych produktów.

Akcje dla wybranego portalu

Tutaj znajdziesz akcje dostępne dla Ciebie w wybranym portalu. Funkcję pomocy można wywołać w każdym portalu w zależności od kontekstu.

Panel wyboru dla wybranej akcji

Panel wyboru jest dostępny we wszystkich portalach. Zawartość panelu dostosuje się do bieżącego wyboru.

Przełącz do widoku projektu

Możesz użyć łącza „Widok projektu”, aby przejść do widoku projektu.

Wyświetlanie aktualnie otwartego projektu

Tutaj możesz uzyskać informacje o tym, który projekt jest aktualnie otwarty.

Widok projektu

Cel widoku projektu

Widok projektu to ustrukturyzowany widok wszystkich komponentów projektu.

Układ widoku projektu

Poniższy rysunek przedstawia przykładowe komponenty widoku projektu:

b01 image2

Pasek tytułu

Pasek menu

pasek narzędzi

Drzewo projektu

Projekty referencyjne

Widok szczegółów

Miejsce pracy

Dzielniki (sparatory)

Okno inspektora

Zmiana na widok portalu

Pasek edytora

Pasek stanu ze wskaźnikiem postępu

Karty zadań

Pasek tytułu

Nazwa projektu jest wyświetlana na pasku tytułu.

Pasek menu

Pasek menu zawiera wszystkie polecenia potrzebne do pracy.

pasek narzędzi

Pasek narzędzi zawiera przyciski często używanych poleceń. Zapewnia to szybszy dostęp do tych poleceń.

Dzielniki  (sparatory)

Przegrody oddzielają poszczególne elementy interfejsu programu. Strzałki na przegrodach umożliwiają wyświetlanie i ukrywanie sąsiednich sekcji interfejsu użytkownika.

Zmiana na widok portalu

Możesz użyć łącza „Widok portalu”, aby przejść do widoku portalu.

Pasek edytora

Pasek edytora wyświetla otwarte edytory. Pozwala to na szybkie przełączanie między otwartymi elementami. Jeśli otworzyłeś wiele edytorów, możesz wyświetlić edytory tego samego typu jako grupę.

Pasek stanu ze wskaźnikiem postępu

Na pasku stanu znajdziesz postęp procesów, które aktualnie działają w tle. Obejmuje to również pasek postępu, który pokazuje postęp graficznie. Najedź wskaźnikiem myszy na pasek postępu, aby wyświetlić podpowiedź zawierającą dodatkowe informacje o aktywnym procesie w tle. Możesz anulować procesy w tle, klikając przycisk obok paska postępu.

Jeśli żadne procesy w tle nie są aktualnie uruchomione, na pasku stanu wyświetlany jest ostatnio wygenerowany alarm.

Funkcja i struktura drzewa projektu

Funkcja drzewa projektu

Korzystanie z funkcji drzewa projektu zapewnia dostęp do wszystkich komponentów i danych projektu. W drzewie projektu można wykonać następujące zadania:

 • Dodaj nowe komponenty
 • Edytuj istniejące komponenty
 • Skanuj i modyfikuj właściwości istniejących komponentów

Możesz wybrać obiekty z drzewa projektu za pomocą myszy lub klawiatury, wpisując pierwszą literę żądanego obiektu. Jeśli więcej niż jeden obiekt zaczyna się na tę samą literę, wybierany jest następny niższy obiekt. Drzewo projektu musi być skoncentrowanym elementem interfejsu użytkownika, abyś mógł wybrać obiekt z jego początkową literą.

Układ drzewa projektu

Poniższy rysunek przedstawia przykład obszarów drzewa projektu:

b01 image3

Pasek tytułu

pasek narzędzi

Nagłówek tabeli

Projekt

Urządzenia

Rozgrupowane urządzenia

Ustawienia bezpieczeństwa

Funkcje między urządzeniami

Nieprzypisane urządzenia

Wspólne dane

Ustawienia dokumentacji

Języki i zasoby

Dostęp online

Czytnik kart / pamięć USB

Pasek tytułu

Na pasku tytułu drzewa projektu znajduje się przycisk do automatycznego i ręcznego zwijania drzewa projektu. Po ręcznym zwinięciu przycisk jest „Zmniejszony” do lewego marginesu. Zmienia się ze strzałki skierowanej w lewo na strzałkę skierowaną w prawo i można jej teraz użyć do ponownego otwarcia drzewa projektu. Możesz użyć przycisku „Zwiń automatycznie”, aby zwinąć drzewo automatycznie, gdy go nie potrzebujesz.

pasek narzędzi

Na pasku narzędzi drzewa projektu można wykonać następujące zadania:

 • Utwórz nowy folder użytkownika; na przykład w celu pogrupowania bloków w folderze „Program bloki” lub pogrupowania urządzeń.
 • Przejdź do źródła łącza iz powrotem do samego łącza.

W drzewie projektu znajdują się dwa przyciski odnośników. Możesz ich użyć do nawigacji od linku do źródła iz powrotem.

 • Pokaż przegląd wybranego obiektu w obszarze roboczym.

Gdy wyświetlany jest przegląd, obiekty niższego poziomu i działania elementów w drzewie projektu są ukryte.

Nagłówek tabeli

Kolumna „Nazwa” jest wyświetlana domyślnie. Możesz także wyświetlić kolumny „Nazwa typu” i „Wersja”. Jeśli wyświetlasz dodatkowe kolumny, zobaczysz nazwę odpowiedniego typu, a także wersję używaną dla wystąpień typów z biblioteki.

Projekt

W folderze „Projekt” znajdziesz wszystkie obiekty i akcje związane z projektem, np.:

 • Urządzenia
 • Języki i zasoby
 • Dostęp online

Urządzenie

Dla każdego urządzenia w projekcie istnieje osobny folder, który ma wewnętrzną nazwę projektu. Obiekty i działania należące do urządzenia są rozmieszczone w tym folderze.

Rozgrupowane urządzenia

Wszystkie rozproszone urządzenia we/wy w projekcie są zebrane razem w folderze „Ungrouped devices”.

Ustawienia bezpieczeństwa

Folder „Ustawienia zabezpieczeń” zawiera przegląd wszystkich certyfikatów używanych w projekcie. Z odpowiednią autoryzacją możesz tam również zarządzać certyfikatami dla projektu.

Funkcje między urządzeniami

Zarządzasz śladami projektu i pomiarami w folderze „Funkcje między urządzeniami”. Konfiguracje śledzenia projektu i pomiary są wyświetlane w folderze systemowym „Ślady projektu”.

Nieprzypisane urządzenia

Rozproszone urządzenia we/wy, które nie są przypisane do rozproszonego systemu we/wy, pojawiają się jako łącza w folderze „Urządzenia nieprzypisane”.

Wspólne dane

Ten folder zawiera dane, których można używać na więcej niż jednym urządzeniu, takie jak wspólne klasy alarmów, dzienniki i skrypty.

Ustawienia dokumentacji

W tym folderze możesz określić układ drukowanej dokumentacji projektowej.

Języki i zasoby

W tym folderze możesz określić języki projektu i teksty.

Dostęp online

W tym folderze znajdują się wszystkie interfejsy programatora / PC, nawet jeśli nie są one wykorzystywane do komunikacji z modułem.

Czytnik kart / pamięć USB

Ten folder służy do zarządzania wszystkimi czytnikami kart i innymi nośnikami pamięci USB podłączonymi do programatora / komputera.

Pokazywanie i ukrywanie kolumn

W razie potrzeby możesz wyświetlić dodatkowe kolumny w drzewie projektu. Te dodatkowe kolumny pokazują nazwę typu powiązanego z instancją oraz numer jej wersji.

Procedura

Aby wyświetlić lub ukryć dodatkowe kolumny tabeli dla powiązanego typu i numeru wersji, wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij „Wyświetl/ukryj nagłówek kolumny” na pasku narzędzi drzewa projektu.

Widok kolumn drzewa projektu jest włączony i wyświetlany jest nagłówek tabeli.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek tabeli w drzewie projektu.
 2. Wybierz polecenie „Pokaż/Ukryj” w menu skrótów i wybierz kolumny, które chcesz wyświetlić.

Wybrane kolumny są wyświetlane lub ukryte.

Udostępnij
Polecany kurs!
Do 20.09.2022 rabat -15% na:

SIMATIC S7 w akcji

Zapisz się na newsletter!
Autor wpisów
Tomasz Gilewski

Witam, nazywam się Tomasz Gilewski. Jestem autorem książek o sterowniku S7-1200 oraz panelach HMI (czyli sprzęt firmy Siemens). Od kilkunastu lat zajmuję się programowaniem wyłącznie na sprzęcie oraz narzędziach inżynieryjnych firmy Siemens.

Zostaw komentarz

Wybierz walutę
Przewiń do góry

Wyszukaj na stronie