TIA Portal – Wyszukiwania w edytorach

Udostępnij

Podstawy wyszukiwania w otwartych edytorach

Wstęp

Możesz rozpocząć wyszukiwanie ograniczone do edytora aktualnie otwartego w obszarze roboczym. Możesz dostosować wyszukiwanie w następujący sposób, aby spełnić wymagania:

 • Możesz zoptymalizować wyszukiwanie za pomocą dodatkowych opcji.
 • Możesz określić obszar wyszukiwania.
 • Możesz określić kierunek wyszukiwania.

Dodatkowe opcje wyszukiwania

Możesz zawęzić wyszukiwanie za pomocą następujących opcji dodatkowych:

 • Tylko pełne słowa

Podczas wyszukiwania brane są pod uwagę tylko całe słowa. Wyrazy złożone zawierające klucz wyszukiwania są ignorowane.

 • Sprawa doposowania

Podczas wyszukiwania brane są pod uwagę wielkie i małe litery.

 • Znajdź w podstrukturach

Wyszukiwanie uwzględnia także teksty zawarte w innym obiekcie.

 • Znajdź w ukrytych tekstach

Wyszukiwanie obejmuje także teksty przypisane do innego tekstu, które w danej chwili są ukryte.

 • Użyj symboli wieloznacznych

Wprowadź gwiazdkę jako symbol wieloznaczny dla dowolnej liczby znaków. Przykład: chcesz wyszukać wszystkie słowa zaczynające się od „Urządzenie”. Wpisz „Urządzenie*” w polu klucza wyszukiwania.

Jeśli jednak chcesz wykluczyć tylko pojedynczy znak, wpisz znak zapytania jako symbol wieloznaczny.

Dostępne dodatkowe opcje zależą od zainstalowanych produktów i otwartego edytora.

Obszar wyszukiwania i kierunek wyszukiwania

Masz następujące możliwości zdefiniowania obszaru wyszukiwania:

 • Cały dokument

Przeszukiwana jest całość niezależnie od aktualnego zaznaczenia i pozycji.

 • Z aktualnej pozycji

Wyszukiwanie rozpoczyna się od aktualnej pozycji. W zależności od kierunku wyszukiwania, wyszukiwanie nie obejmuje wszystkich tekstów znajdujących się powyżej, na lewo lub poniżej lub na prawo od aktualnej pozycji.

 • Wybór

Wyszukiwane hasło będzie wyszukiwane tylko w bieżącym wyborze.

Możesz zdefiniować kierunek poszukiwań niezależny od obszaru poszukiwań:

 • W dół

Wyszukiwanie odbywa się w edytorze od góry do dołu lub od lewej do prawej.

 • W górę

Wyszukiwanie odbywa się w edytorze od dołu do góry lub od prawej do lewej.

————————————–

Przegląd palety „Znajdź i zamień”.

Funkcja palety „Znajdź i zamień”.

Paleta „Znajdź i zamień” w karcie zadań „Zadania” umożliwia wyszukiwanie w otwartym edytorze. Zawiera wszystkie opcje potrzebne do efektywnego wyszukiwania.

Układ palety „Znajdź i zamień”.

Poniższy rysunek przedstawia elementy palety „Znajdź i zamień”:

06 image1

① Wprowadź wyszukiwane hasła

② Dodatkowe opcje

③ Kierunek wyszukiwania

④ Rozpocznij wyszukiwanie

⑤ Wprowadź termin zastępczy

⑥ Zmień obszar

⑦ Wymień

Wyszukiwanie i zamiana w edytorze

Masz możliwość wyszukania tekstu w edytorze lub jego zamiany.

Zacznij szukać

Wykonaj poniższe kroki, aby uruchomić funkcję „Znajdź i zamień”:

 1. Wybierz polecenie „Znajdź i zamień” w menu „Edycja” lub otwórz panel „Znajdź i zamień” w karcie zadań „Zadania”.

Otworzy się panel „Znajdź i zamień”.

 1. Wprowadź termin na liście rozwijanej „Znajdź”.

Alternatywnie możesz wybrać najnowszy klucz wyszukiwania z listy rozwijanej.

 1. Wybierz żądane opcje wyszukiwania.
 2. Za pomocą przycisków opcji wybierz punkt początkowy wyszukiwania i kierunek wyszukiwania.
 3. Kliknij „Znajdź”.

W edytorze zostaje zaznaczone pierwsze trafienie.

 1. Kliknij ponownie „Znajdź”, aby wyświetlić kolejne trafienie.

Następne trafienie zostaje zaznaczone w edytorze. Powtarzaj ten krok w razie potrzeby, aż dojdziesz do ostatniego trafienia.

Wymiana klucza wyszukiwania

Masz możliwość zamiany trafień pojedynczo lub automatycznego zastępowania wszystkich znalezionych tekstów, jeśli odpowiedni edytor obsługuje tę funkcję. Aby zastąpić terminy, wykonaj następujące kroki:

 1. Wprowadź termin na liście rozwijanej „Znajdź”.

Alternatywnie możesz wybrać najnowszy klucz wyszukiwania z listy rozwijanej.

 1. Wybierz żądane opcje wyszukiwania.
 2. Kliknij przycisk „Znajdź”, aby rozpocząć wyszukiwanie określonego klucza wyszukiwania.

W edytorze wyświetlane jest pierwsze trafienie.

 1. Na liście rozwijanej „Zamień” wpisz tekst, którym chcesz zastąpić klucz wyszukiwania.

Alternatywnie możesz wybrać z listy rozwijanej jeden z ostatnio wprowadzonych tekstów.

 1. Kliknij przycisk „Zamień”, aby zastąpić wybrane trafienie określonym tekstem.

Znaleziony tekst jest zastępowany, a w edytorze zaznaczane jest kolejne trafienie.

Powtarzaj tę procedurę, aż zastąpisz wszystkie żądane trafienia. Aby przejść do następnego trafienia bez zastępowania zaznaczonego słowa, kliknij przycisk „Znajdź” zamiast „Zamień”.

 1. Kliknij „Zamień wszystko”, aby automatycznie zastąpić wszystkie trafienia na raz.
Udostępnij
Polecany kurs!
Do 20.09.2022 rabat -15% na:

SIMATIC S7 w akcji

Zapisz się na newsletter!
Autor wpisów
Tomasz Gilewski

Witam, nazywam się Tomasz Gilewski. Jestem autorem książek o sterowniku S7-1200 oraz panelach HMI (czyli sprzęt firmy Siemens). Od kilkunastu lat zajmuję się programowaniem wyłącznie na sprzęcie oraz narzędziach inżynieryjnych firmy Siemens.

Zostaw komentarz

Wybierz walutę
Przewiń do góry

Wyszukaj na stronie