TIA Portal – Zapis układ interfejsu użytkownika

Udostępnij

Zapis układ interfejsu użytkownika

Opcje tworzenia kopii zapasowej układu interfejsu użytkownika

Jeśli dokonasz zmiany w interfejsie użytkownika, zostanie ona zachowana nawet po ponownym uruchomieniu TIA Portal. Zmiana układu interfejsu użytkownika polega na przykład na przesunięciu okna lub dostosowaniu rozmiaru edytora.

Oprócz automatycznego zapisywania układu interfejsu użytkownika, masz możliwość ręcznego tworzenia kopii zapasowych określonych układów:

 • Zapisz układ okna

Możesz ręcznie zapisać układ okien i edytorów TIA Portal i przywrócić je później. Za pomocą kombinacji klawiszy można wywołać pięć układów okien.

Skorzystaj z tej funkcji, jeśli np. pracujesz z notebookiem, do którego w razie potrzeby podłączasz zewnętrzny monitor. Możesz utworzyć układ okna do użytku mobilnego na wyświetlaczu notebooka i inny układ do pracy w biurze z monitorem zewnętrznym.

 • Zapisz układ w edytorach

W niektórych edytorach można dostosować sposób wyświetlania. Możesz na przykład dostosować szerokość tabel lub pokazać lub ukryć poszczególne kolumny tabeli.

Zapisz układ okna

Możesz zapisać aktualny układ okna, aby później wywołać go ponownie w tej samej formie.

Procedura

Aby zapisać układ okna, wykonaj następujące kroki:

 1. Ułóż wszystkie okna tak, jak chcesz je zapisać.
 2. W menu „Okno” wybierz polecenie „Zapisz układ okna jako”.

Otworzy się okno dialogowe „Zapisz bieżący układ okna jako”.

 1. W polu „Nazwa” wpisz nazwę układu okna.
 2. W polu „Opis” wpisz opis układu okna, aby móc później łatwiej zidentyfikować układ okna.
 3. Kliknij „Zapisz”.

Wynik

Nowy układ okien zostanie zapisany na ostatniej pozycji po istniejących zapisanych układach okien. Pierwsze pięć układów okien można wywołać za pomocą kombinacji klawiszy.

Załaduj układ okna

Jeśli zapisałeś już układ okna, możesz go wczytać, co pozwoli Ci szybko dostosować środowisko pracy do odpowiednich warunków. Możesz załadować pierwsze pięć układów okien, korzystając z szybkiego dostępu poprzez menu „Okno” lub za pomocą kombinacji klawiszy.

Jeśli wczytasz układ okna, a następnie dokonasz zmian w układzie okna, możesz przywrócić pierwotnie zapisany układ okna.

Korzystanie z szybkiego dostępu do ładowania układów okien od 1 do 5

Aby załadować jeden z pierwszych pięciu zapisanych układów okien, wykonaj następujące kroki:

 1. W menu „Okno” wybierz układ okna lub wybierz kombinację klawiszy < Alt+Shift +[ 1… 5]>.

Ładowanie dodatkowych układów okien

Aby załadować układ okna, który nie znajduje się wśród pierwszych pięciu układów okien, wykonaj następujące kroki:

 1. W menu „Okno” wybierz polecenie „Dodatkowe układy okien”.

Otworzy się okno dialogowe „Zarządzaj wszystkimi układami okien”.

 1. Wybierz żądany układ okna.
 2. Kliknij OK”.

Przywróć układ okna

Aby wrócić do zapisanego układu okna, wykonaj następujące kroki:

 1. W menu „Okno” wybierz polecenie „Przywróć układ okna” lub wybierz kombinację klawiszy <Alt+Shift+0>.
Zarządzanie układami okien

Na istniejących układach okien możesz wykonać następujące czynności:

 • Zmiana kolejności układów okien

Kolejność układów okien jest istotna, ponieważ pierwszych pięć układów okien można wywołać bezpośrednio poprzez menu „Okno” i kombinację klawiszy.

 • Wybierz układ okna

Jeśli układ okien nie jest jednym z pierwszych pięciu układów okien, możesz go wywołać za pomocą okna dialogowego „Zarządzaj wszystkimi układami okien”.

 • Usuwanie układów okien

Procedura

Aby zarządzać istniejącymi układami okien, wykonaj następujące kroki:

 1. Z menu „Opcje” wybierz polecenie „Ustawienia”.

Wyświetlone zostaną ustawienia TIA Portal.

 1. W nawigacji obszaru przejdź do wpisu „Ogólne > Zarządzaj wszystkimi układami okien”.
 2. Wybierz układ okna.

Wybrany układ okna zostaje natychmiast aktywowany.

 1. Kliknij symbol „W górę” lub „W dół”, aby przesunąć układ okna w górę lub w dół.
 2. Kliknij symbol „Usuń”, aby usunąć wybrany układ okna.
Zapisywanie układu edytorów i tabel

Masz możliwość dostosowania edytorów i tabel do swoich wymagań. Możesz na przykład ukryć niepotrzebne kolumny w tabelach. Następnie możesz zapisać swój dostosowany widok.

Procedura

Aby zapisać układ edytorów i tabel w obszarze roboczym, wykonaj następujące kroki:

 1. Dostosuj edytor lub tabelę do swoich wymagań.
 2. Kliknij przycisk „Zapisz ustawienia okna” w edytorze lub tabeli.

Wynik

Układ został zapisany. Po ponownym otwarciu edytora lub tabeli zostanie użyty ten układ.

Resetowanie układu interfejsu użytkownika

Każda zmiana dokonana w układzie interfejsu użytkownika jest zapisywana. Zmiany są zatem dostępne nawet po ponownym uruchomieniu TIA Portal. Na przykład, jeśli zmienisz wysokość i szerokość edytora tekstu lub podział tabeli, zmiany zostaną zachowane, dzięki czemu nie będziesz musiał za każdym razem ponownie dostosowywać elementów.

W niektórych przypadkach pomocne może być jednak przywrócenie oryginalnych ustawień układu; na przykład, jeśli inny użytkownik woli inny układ interfejsu użytkownika.

Procedura

Aby zresetować ustawienia interfejsu użytkownika do ustawień domyślnych, wykonaj następujące kroki:

 1. Z menu „Opcje” wybierz polecenie „Ustawienia”.

W obszarze roboczym zostanie wyświetlone okno „Ustawienia”.

 1. W nawigacji obszarowej wybierz grupę „Ogólne”.
 2. Kliknij przycisk „Przywróć ustawienia domyślne” w obszarze „Przywróć ustawienia domyślne > Układ edytora”.

Wynik

Przywrócone zostaną domyślne ustawienia interfejsu użytkownika.

Udostępnij
Polecany kurs!
Do 20.09.2022 rabat -15% na:

SIMATIC S7 w akcji

Zapisz się na newsletter!
Autor wpisów
Tomasz Gilewski

Witam, nazywam się Tomasz Gilewski. Jestem autorem książek o sterowniku S7-1200 oraz panelach HMI (czyli sprzęt firmy Siemens). Od kilkunastu lat zajmuję się programowaniem wyłącznie na sprzęcie oraz narzędziach inżynieryjnych firmy Siemens.

Zostaw komentarz

Wybierz walutę
Przewiń do góry

Wyszukaj na stronie